Mikä ihmeen Aara?

Aara on kuin lakeuksien kuohkea
perunamaa, jonka äärellä häärii eri
asiantuntijoista koostuva energinen
Korkit-hanke. Hankkeen tavoitteena on
uuden palvelumallin kehittäminen, joka
tukee korkeakoulutettujen maahanmuuttajien
työllistymistä Etelä-Pohjanmaalla.

Mikä ihmeen Aara?

Aara on kuin lakeuksien kuohkea
perunamaa, jonka äärellä häärii eri
asiantuntijoista koostuva energinen
Korkit-hanke. Hankkeen tavoitteena on
uuden palvelumallin kehittäminen, joka
tukee korkeakoulutettujen maahanmuuttajien
työllistymistä Etelä-Pohjanmaalla.

Mikä on Aara?

Aara [’Aa-ra’] on Etelä-Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa perinteisesti juurakosta tehtyä hevosvetoista maanviljelyn työvälinettä, jota käytettiin vakojen tekemiseen ja multaukseen perunaa istutettaessa. Nykyaikaan siirrettynä se kuvaa myös eteläpohjalaista suhtautumista maahanmuuttoon ja kansainvälistymiseen. Haluamme panostaa tänne saapuviin ja jo täällä eläviin maahanmuuttajiin, jotta heidän olisi mahdollisimman hyvä elää Etelä-Pohjanmaalla. Samalla tavalla kuin perunalle pitää tehdä tarpeeksi kasvutilaa ja huolehtia siitä, että äestys onnistuu, myös uudelle väelle pitää tarjota ohjausta, kielikoulutusta ja yhteyksiä työelämään.

Aara on myös Etelä-Pohjanmaalle rakennettava uudenlainen korkeakoulutetuille maahanmuuttajille tarkoitettu palvelumalli, jota toteuttaa  Korkit-hanke (ESR S22524). Korkit-hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaalle palvelumalli, jolla pyritään tukemaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä heidän koulutustaan ja osaamistaan vastaavaan työhön. Palvelumallin ytimessä ovat työhön ja Etelä-Pohjanmaan työmarkkinoihin kiinnittävä ohjaustoiminta sekä korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä tukeva suomen kielen koulutus. Tämän lisäksi palvelumalliin sisältyy neuvontaa esimerkiksi osaamisen tunnistamisessa ja tutkintojen kansallisen tunnustuksen hankkimisessa sekä apua täydennys- ja jatko-opintopolkujen löytämisessä.

Korkit-hankkeen toiminta-aika on 06/2021 – 08/2023, jonka jälkeen Etelä-Pohjanmaalla tulisi olla pysyvä palvelumalli korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Palvelumallin tavoitteena on tukea Etelä-Pohjanmaan ja sen työmarkkinoiden kansainvälistymistä sekä sitä kautta alueen väestökehitystä.

Ota meihin yhteyttä sähköisesti

Haluatko lähestyä meitä sähköisesti?
Se onnistuu alla olevan linkin kautta.

> YHTEYDENOTTOLOMAKE

Keitä me olemme?

Korkit-hankkeessa toimii kirjava joukko eri alojen asiantuntijoita alkaen aina suomen kielen opettajista ja loppuen maahanmuuton kysymyksiin erikoistuneisiin tutkijoihin.  Soita tai lähetä meille sähköpostia alla olevien yhteystietojen kautta.

Suomen kielen opettajat

Iiris Mäkinen
Suomen kielen opettaja
EP-opisto
044 432 5649
iiris.makela@ep-opisto.fi

Maija Mäkiviinikka
Suomen kielen opettaja
EP-opisto
050 357 6544
maija.makiviinikka@ep-opisto.fi

Alina Eteläaho
Suomen kielen opettaja
EP-opisto
044 432 5607
alina.etelaaho@ep-opisto.fi

Hankkeen kehittäjät

Markku Mattila
Hankekoordinaattori
Siirtolaisuusinstituutti
044 273 7904
markku.mattila@migrationinstitute.fi

Siirtolaisuusinstituutti

Mika Raunio
Erikoistutkija
050 327 6364
mika.raunio@migrationinstitute.fi

Toni Ahvenainen
Tutkija
050 344 8489
toni.ahvenainen@migrationinstitute.fi

Tampereen yliopisto | Tampereen ammattikorkeakoulu

Terhi Tapaninen
Opettaja
terhi.tapaninen@tuni.fi

Johanna Granlund
Opettaja
johanna.granlund@tuni.fi

Mervi Kastari
Opettaja
mervi.kastarvi@tuni.fi

Henna Jousmäki
Tutkija
050 327 6364
henna.jousmaki@tuni.fi

Jari Kolehmainen
Yliopistotutkija, tutkimusjohtaja
jari.kolehmainen@tuni.fi

Toteuttajaorganisaatiot

Korkit-hanketta toteuttavat muuttoliikkeisiin erikoistunut Siirtolaisuusinstituutti (hankekoordinaattori), Ilmajoella toimiva ja opetustyötä toteuttava Etelä-Pohjanmaan opisto sekä asiantuntijuuttaan ja kokemustaan hankkeessa tarjoava Tampereen ammattikorkeakoulu.

Aara-koulutus on toteutettu EU:n tukemana

Aara-koulutuksen toteuttama Korkit-hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR S22524).