Ohjausta työelämään kiinnittymisessä
ja tukea tavoitteiden saavuttamiseen

Oletko korkeakoulutettu maahanmuuttaja ja haluaisit löytää omaa koulutustasi vastaavaa työtä Etelä-Pohjanmaalta? Kenties olet epävarma oman kielitaitosi/aiemman koulutuksesi riittävyystä tai koet, että haluaisit löytää uudenlaisia verkostoja työelämään?

Aaran tarjoama ohjaustoiminta voi auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi.

> LUE LISÄÄ OSALLISTUMISESTA

Ohjausta työelämään kiinnittymisessä
ja tukea tavoitteiden saavuttamiseen

Oletko korkeakoulutettu maahanmuuttaja ja haluaisit löytää omaa koulutustasi vastaavaa työtä Etelä-Pohjanmaalta? Kenties olet epävarma oman kielitaitosi/aiemman koulutuksesi riittävyystä tai koet, että haluaisit löytää uudenlaisia verkostoja työelämään?

Aaran tarjoama ohjaustoiminta voi auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi.

> LUE LISÄÄ OSALLISTUMISESTA

Aaran tarjoama ohjaustoiminta

Aara tarjoaa työelämään ohjausta korkeakoulutetuille maahanmuuttajille Etelä-Pohjanmaalla. Ohjauksen tavoitteena on luoda kontakteja työelämään ja helpottaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kiinnittymistä työelämään, erityisesti omaa osaamista vastaaviin tehtäviin ja aloille. Tämän lisäksi tavoiteena on kehittää ja ylläpitää positiivista ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla, jotta maahanmuuttajat ja muut alueelle muuttavat suomalaiset voivat menestyä.

Suomessa ainutlaatuinen työelämään ohjaus perustuu Etelä-Pohjanmaan WIISE ry:n palveluille. WIISEn perustajat ovat itse jo pitkään Etelä-Pohjanmaalla asuneita ja yritystoimintaa harjoittaneita maahanmuuttajia.

Opiskelija sekä opettaja yhdessä WIISEn kanssa valitsevat WIISEn tarjonnasta opiskelijalle hyödyllisiä palveluita. Näitä ovat esimerkiksi:

Osaamisen ja tavoitteiden selvittäminen

  • Ryhmätapaamiset, joissa selvitetään esimerkiksi henkilöiden työkokemusta, koulutusta ja muita vahvuuksia sekä nykyistä tilannetta, kehittämiskohteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Ryhmätapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös aiemmin kerättyä tietoa.
  • Henkilökohtaiset keskustelut, joissa selvitetään yksityiskohtaisemmin yllä mainittuja asioita ja pohditaan asiakkaan tarpeita ja mahdollisuuksia.

Verkostoituminen työnantajien kanssa

  • Kartoitetaan potentiaalisia työnantajia.
  • Kutsutaan mukaan Get Hired! -tilaisuuksiin, joita järjestetään eri toimialoille Etelä-Pohjanmaalla.
  • Kutsutaan mukaan Talent Boost Breakfast -tilaisuuksiin (tai järjestetään oma tilaisuus).
  • Järjestetään tutustumiskäyntejä yrityksiin.

Tilaisuuksien ja yritysvierailujen aikana keskustellaan myös suomen kielen taitoon liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi :

– Mitkä ovat kunkin toimialan/yrityksen vaatimukset kielitaidosta
– Minkälaisia hyviä käytäntöjä on olemassa suomen kielen opiskeluun työpaikalla (esimerkiksi miten työnantaja tukee suomen kielen oppimista, miten muut ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat oppineet kieltä ja millä tavoin työkaverit voivat tukea kielen oppimista)

Tarkemmat palvelut ja niiden ajankohdat sovitaan opintojen alussa.

Etelä-Pohjanmaan WIISE ry

Aara tekee työelämän ohjauksen kanssa yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan WIISE ry:n kanssa (Etelä-Pohjanmaan Work Integration for Immigrants Service -jäsenyhdistys). WIISE pyrkii kehittämään ja ylläpitämään positiivista ekosysteemiä Etelä-Pohjanmaalla. Ekosysteemiä, jossa maahanmuuttajat ja alueelle muuttavat suomalaiset voivat menestyä, integroitua työelämään ja asettuvat jokapäiväiseen elämään.

WIISEn tavoitteena on:

  • Tukea ulkomaalaistaustaisia ihmisiä pääsemään työelämään, ryhtymään yrittäjyyteen ja kotoutumaan Etelä-Pohjanmaalle.
  • Tukea alueen työnantajia työntekijöiden saamisessa.
  • Edistää tasa-arvoa.

Enemmän tietoa WIISEstä löydät järjestön verkkosivuilta.

Wiise Ry:n logo