Tietosuoja

EU:n laajuinen tietosuoja-asetus, General Data Protection Act (GDPR), astui voimaan 25.5.2018. Uusi kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019 täydentämään ja täsmentämään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. EU-oikeuden etusijaperiaatteen vuoksi tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta.

Monet periaatteet säilyvät ennallaan, mutta GDPR tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita.

Aara-ohjaus.fi ja sen tuottanut Korkit-hanke on vastuussa henkilötiedoista ja käsittelemme tietoja GDPR:n mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että:

– henkilötiedot kerätään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten,
– kerätään vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
– niitä käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti
– päivitetään tarvittaessa ja oikaistaan virheelliset tiedot

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä itseäsi koskevia henkilötietoja Aara-ohjaus.fi ja Korkit-hanke käsittelee (Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, GDPR, 15 artikla). Voit halutessasi vaatia henkilötietojen oikaisemista tai poistamista (Oikeus tietojen oikaisemiseen, GDPR, 16 artikla).

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa kävijän laitteelle. Sivustolla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä ja kävijäseurannan evästeitä (Google Analytics). Lisäksi käytämme selaimen paikallista tallennustilaa (local storage) tunnisteiden tallentamiseen.

Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivusto käyttää aina suojattua yhteyttä (https).

Kävijäseurannan evästeiden (Google Analytics) avulla seuraamme sivuston kävijämääriä. Yksittäisiä käyttäjiä ei voi yksilöidä käytettyjen evästeiden avulle. Kerättyä tietoa ei käytetä markkinointiin, eikä seurannan tietoja luovuteta ulkopuolisille. Aara-ohjaus.fi/Korkit-hanke voi hyödyntää kävijäseurantatietoja verkkoviestinnän kehittämisessä.